Arsan Yapı Banner

PVC Membran

PVC Membran

PVC örtüler, plastize PVC esaslı, polyester donatılı veya donatısız modelleri olan, mekanik montajla hafif metal veya betonarme çatılara sabitlenerek sıcak hava kaynağı ile birleştirilen, sentetik örtülerdir.

PVC membran kullanım alanları aşağıdaki gibidir:
· Hafif metal çatılar
· Isı yalıtımlı veya yalıtımsız betonarme çatılar
· Kubbe veya farklı geometriye sahip betonarme ve çelik çatılar
· Temel taban, perde su yalıtımları
· Su depoları
· Süs havuzları
· Karayolları ve raylı taşımacılık sistemleri
· Balastlı (çakıl, toprak vb) teras çatılar
· Toprak dolgu altında su yalıtımları